iMPaC `08

on 31.7.08


Seorang pedagang yang jujur akan dibangkitkan pada hari Akhirat bersama dengan yang soleh dan yang mati syahid”.

(At-Tirmizi dan Al-Hakim daripada Abu Said)